Old Believers in Poland

Краткая информация о старообрядцах в Польше, а также info o старообрядческих моленных в этой стране.

+++

STAROOBRZĘDOWCY

KAŻDA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA lub wyznaniowa wzbudza zainteresowanie swą odrębnością kulturową i obyczajową. Tak też się dzieje w przypadku żyjących od ponad dwu wieków na Suwalszczyˇnie Rosjan, których ze względu na wiarę nazywa się staroobrzędowcami lub starowierami. Społeczność ta stanowi odłam Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Na początku drugiej połowy XVII wieku w Cerkwi rosyjskiej doszło do reformy, która miała na celu likwidację różnic, jakie ją dzieliły od prawosławnego Kościoła Wschodu (bizantyjskiego). Reforma dotyczyła nadto ujednolicenia (usunięcia przeinaczeń) tekstów świętych ksiąg. I to właśnie stało się zarzewiem burzliwych kontrowersji. Część duchownych i wyznawców sprzeciwiła się poprawianiu ksiąg. W Cerkwi doszło do rozłamu (raskołu), a w jego następstwie do bezprzykładnie okrutnych — za poparciem carów — prześladowań zwolenników «dawnej wiary», starych ksiąg, ikon i obrządków. Prześladowani szukali schronienia w najdalszych zakątkach carskiej Rosji, jak i poza jej granicami. Wśród wielu krajów, znaleˇli także azyl na Litwie i w Polsce. Dość powiedzieć, iż tylko na terenie obecnej Suwalszczyzny założyli kilkanaście wsi. Stąd w XIX wieku przenieśli się częściowo na Mazury. Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej byli deportowani do Rosji. Nie wszyscy powrócili w rodzinne strony, toteż ta społeczności znacznie zmalała. Obecnie na Suwalszczyˇnie żyje nieco powyżej sześciuset starowierów. Zwarte ich skupisko to jedynie wieś Gabowe Grądy na ziemi augustowskiej oraz Wodziłki, wieś w Suwalskim Parku Krajobrazowym. W obu tych wsiach staroobrzędowcy mają molenny (cerkwie), podobnie jak i w Suwałkach, gdzie mieści się Rada Naczelna Staroobrzędowców w Polsce. Wyznanie to jeszcze przed wojną zostało oficjalnie uznane przez państwo polskie jako Wschodni Kościół Staroobrzędowy (nazwa obecna: Staroprawosławna Pomorska Cerkiew Rzeczypospolitej Polskiej).
Religia zabrania starowierom używania alkoholu i palenia papierosów, nakazuje natomiast nosić brody. Młodzi nie przestrzegają jednak tych wskazań. W domach — niegdyś drewnianych — poczesne miejsce w rogu pokoju, od strony wschodniej, zajmuje ikona, ustawiona na szafce, w której znajdują się: krzyż z ośmiobocznym szczytem i święte księgi. Staroobrzędowcy dbają o higienę ciała, toteż korzystają często z łaˇni, nazywanych bajniami (rosyjskie: banie). W pracy mężczyˇni słynęli jako znakomici cieśle, budowniczowie ciepłych chat i mistrzowie w obróbce drewna. Kobiety zajmowały się tkactwem i uprawą lnu.
Staroobrzędowcy z Polski należą do odłamu bezpopowców, to znaczy, że obywają się bez duchownych (popów). Rolę tę spełnia tzw. nastawnik — osoba ciesząca się wśród wyznawców autorytetem i znajomością obrządku liturgicznwego. Wierni nie uznają sakramentu małżeństwa. Chrzest dziecka odbywa się przez trzykrotne zanurzenie w wodzie. Zmarłych chowa się ubranych na biało.

STAROOBRZĘDOWCY — info

Wieś staroobrzędowców Wodziłki znajduje się 2 km od drogi asfaltowej z Jeleniewa do Przerośli. Od przystanku autobusowego Szeszupka prowadzi droga żwirowa do Szeszupki (500 m), skąd należy się skierować na północ za znakami szlaku czerwonego. W Wodziłkach jest do obejrzenia molenna (cerkiew) oraz cmentarz staroobrzędowców.
Aby trafić do wsi staroobrzędowców Gabowe Grądy należy od szosy Augustów-Białystok w Białobrzegach skręcić w prawo, na Promiski i Dębowo. Po 2,5 km, na skrzyżowaniu, skręcamy w prawo i po 300 m stajemy przed molenną i cmentarzem. W głębi droga do wsi. Z Augustowa przez Gabowe Grądy prowadzi szlak zielony (do Lipska).
Trzecia molenna znajduje się w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 21a. Obok, w budynku parafialnym, jest siedziba Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce (tel. 566 49 92).

Old-believers 

Every national or religious minority arouses interest because of its individual culture and tradition. Such is the case of Russians who have been living in Suwałki Region for more than two centuries and who are called Old-Believers because of their religion. They are a fraction of the Russian Orthodox Church. In the middle of the 17th century, the Russian Orthodox Church was reformed in order to eradicate the differences between this Church and the Eastern Orthodox Church (Byzantine Church), and to coalesce the sacred books’ texts. Especially the second issue was very controversial, and some clergymen and believers objected to any changes. It led to dissent which resulted in consequent cruel persecution -supported by Muscovite Tsars- of the advocates of «old faith», old books, icons and practices. The persecuted people sought shelter in the most remote corners of Russia, as well as abroad. Among many countries, they found refuge in Lithuania and Poland. In Suwałki Region only, they founded several villages.

17_repr1In the 19th century they moved to Mazurian Region. During the World Wars some of them were deported to Russia, but not all returned to their motherland which resulted in depletion of this community. Presently, not many more than 600 Old-Believers inhabit Suwałki Region. They settled mostly in Gabowe Grądy near Augustów and Wodziłki in Suwałki Landscape Park. In both villages they have their churches, while Suwałki is a seat of the Chief Council of Old-Believers. Already before the war this religion had been officially recognized by Polish government as the Eastern Church of Old-Believers (its present name being: Old Orthodox Pomeranian Church of the Polish Republic).

Eurocore HiScan PM1Old-believers — info

Wodziłki, a village of Old-Believers is 2 km away from the asphalt road from Jeleniewo to Przerośl. From the Szeszupka bus stop there goes a gravel road to Szeszupka (500 m), from where one must head north, following the marks of the red trail.

To find yet another village of Old-Believers, Gabowe Grądy, going along the Augustów — Białystok road, one must turn right in Białobrzegi, heading for Promiski and Dębowo. After 2,5 km, at the crossroad, we turn right and after another 300 m we are in front of an Orthodox church (called molenna) and a cemetery. In the background one will see the road to the village. From Augustów to Gabowe Grądy there runs the green trail (to Lipsk).

The third Orthodox church is situated in Suwałki, in Sejneńska street 21a. Next to it, in the parish building, there is the seat of the Chief Council of Polish Old-Believers (tel. 566 49 92).

http://www.suwalszczyzna.pl/eng_ver/eng17.htm

Реклама

Об авторе old believers

Old Believers and Old Ritualists Join us if you want to make our Old Believer and Old Rite Church pure! Paul, Max and all our faithful team
Запись опубликована в рубрике Old Believers, Poland, Russia с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s